Filosofien bag

Overordnede tanker bag BodyCompNatural
BodyComp handler helt essentielt om at maksimere præstationsevnen. Tilføjelsen ”Natural” dækker over den klare overbevisning, at det ikke nytter at udstikke retningslinjer for kosten og motionen, som ikke tager hensyn til, hvor du er i sit liv. Mange af de resultater, som forskningen finder frem til, er lavet under strenge laboratoriemæssige forhold, som er umulige at få til at fungere i en almindelig hverdag. Inspirerende rådgivning skal altid tage afsæt i dig som individ, for vi rummer alle sammen forskellige kompetencer og muligheder. Og målsætninger! Dette udelukker naturligvis ikke, at man kan blive klog på, hvad der fungerer, ved at studere andre menneskers succesfulde adfærd. I den forbindelse har jeg en brændende interesse for vores naturlige ophav, som jeg prøver at spejle ind i livet anno 20xx, for at se på de steder, hvor hverdagens adfærd går imod vores genetiske ophav. Og ikke mindst søge løsninger på problemet!
 
Der er ingen tvivl om, at vores moderne livsførsel udfordrer kroppen. Rent genetisk er vi ikke skabt til at sidde stille dagen lang i lysfattige lokaler, spise alverdens mærkelige madvarer (nuvel, det er et definitionsspørgsmål, for larver er vel egentlig også en mærkelig spise:-), regulere vores døgnrytme efter arbejdstider i stedet for lyset osv. Det er især noget, som antropologerne er opmærksomme på, i langt højere grad end de læger, ernærings- og idrætsforskere, som er primære beslutningstagere i det danske samfund.
 
Med friheden til at zappe rundt i alle forskningslejre ser jeg mig i stigende grad i stand til at kortlægge, hvad der er essensen i en livsstil, som ligger tæt op af det, som vores krop trives med. På adskillige punkter matcher mine konklusioner den gældende konsensus, fx når det kommer til relevansen af at få sovet godt og længe i løbet af natten. Men der er også adskillige stridspunkter, hvor jeg er lodret uenig i det, der defineres som almen visdom. Tre af hovedområderne præsenterer jeg under menuerne KostTræning & Psyke.
 

Som det nok efterhånden er blevet klart for dig, så er de officielle kost- og motionsanbefalinger, som i parentes bemærk har en tendens til at henvende sig til den svageste del af befolkningen, og derfor ikke skitserer rammerne for optimal performance, noget jeg har gjort mig lykkelig fri af. I stedet har jeg valgt at fortælle sandheden om, hvad det er der skal til, for at maksimere kroppens ydeevne. Der er ingen hokus pokus i min vej, men blot en simpel tilgang til livet i al almindelighed, hvor fokus går på at klarlægge, hvad det er netop du eller jeg har behov for – i stedet for at formulere vatne målsætninger, der primært sigter mod at løfte niveauet hos den mest ressourcesvage del af befolkningen.
 
Min kost- og træningsfilosofi tager afsæt i den nyeste forskning, som jeg konstant holder mig opdateret omkring. Forskningen kobler jeg sammen med livet, for hvad er laboratoriets erkendelser værd, hvis de ikke kan omsættes til praksis! Det er fx fløjtende ligegyldigt, at chili i forsøgsøjemed kan løfte forbrændingen ganske signifikant, når effekten i kroppen aftager markant efter ganske få dages tilvænning. Og rimelig irrelevant at følge anbefalingen om at spise 600 gram frugt og grønt om dagen, når denne mængdeanbefaling beror på en kombination af frækt slogan og realistisk vurdering af, hvad man kan byde den almindelige dansker – ikke på, hvad der er optimalt at stræbe efter!
 

Erfaringer fra et langt arbejdsliv
Da jeg for snart 20 år siden begyndte på fire års ernæringsuddannelse i Sorø var målet allerede klart defineret. Jeg ville finde ind til kernen af de redskaber, som skaber den optimale præstation. Lige siden har jeg gennem uddannelse og arbejde stræbt efter at udvikle mine kompetencer som vejleder på dette specifikke område. Vejen har til tider bugtet sig ganske meget, men altid været spændende og udfordrende.
 
I løbet af årene har den blandt andet ført til næsten 13 års ansættelse som ernæringskonsulent ved Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet, hvor alverdens forskere har prøvet at "tvinge" mig ind i en strengt naturvidenskalig forståelsesramme. Supplerende studier i pædagogisk psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet dannede heldigvis en modpol, hvor jeg blev introduceret til den humane videnskabsteoris mere fortolkningsprægede menneskesyn. En flerårig træneruddannelse under Danmarks Idræts Forbund, samt et væld af spændende opgaver for Forsvaret, det danske idrætsmiljø, erhvervslivet, universiteterne og mange andre steder tilførte ekstra bredde til mine holdninger og erfaringer. For én ting, som de sidste mange års virke har lært mig er, at jeg er nødt til at se meget nuanceret på kost, træning og den øvrige livsstil, hvis det skal lykkes mig, at hjælpe andre mennesker til forandring.
 
Efterhånden som mine øjne blev åbnet og årene gik visnede entusiasmen ved at være en del af et meget økonomisk styret forskningsmiljø, og blandt andet derfor opbyggede jeg parallelt med virket ved instituttet min egen virksomhed, som de seneste år har dannet platform for alle mine aktiviteter.
 
I dag arbejder jeg primært for og sammen med:
Running26 – en fantastisk virksomhed, der med træning som udgangspunkt tilbyder relationsskabende forløb i et hav af danske virksomheder. Med sin store stab af kompetente trænere og andre ressourcepersoner fremstår Running26 som markedets største og mest professionelle udbyder af motion på arbejdspladsen.
 
Bonnier Publications – et af verdens største mediehuse, som blandt andet rummer mine to favoritmagasiner iForm og Aktiv Træning. Dem er jeg fast skribent for, og har for iForms vedkommende været det i næsten 15 år. Aktiv Træning, der på rekordtid har udviklet sig til at være Skandinaviens største træningsmagasin for mænd, har jeg været med til at udvikle og glæder mig hver måned over at bidrage med nye artikler.
 
Forsvaret – når et lille land som Danmark går i krig er det vigtigt, at de udsendte soldater får de bedste odds at kæmpe med. Mit ydmyge lille bidrag er en påvirkning af hele tilgangen til ernæring indenfor det danske forsvar. Jeg uddanner idrætsbefalingsmænd og officerer, vejleder specialenhederne og har senest været med til at definerer rammerne for de nye danske feltrationer.
 
Børsen - det er med stor fornøjelse, at jeg hver mandag indleder sundhedssiderne med min personlige klumme. Her får jeg lov til at ytre min mening om alverdens sundhedsemner, naturligvis med primært fokus på præstationsfremmende ernæring.
 
Alle andre – gennem mit virke er jeg så heldig at modtage en masse spændende opgaver. Så selvom jeg har nogle primære samarbejdspartnere tilbyder jeg ligeledes min assistance til en bred sværm af virksomheder og enkeltpersoner.
 
Uanset hvem jeg arbejder for, så tager mit virke hele tiden afsæt i tankerne bag BodyCompNatural. Forvent derfor ikke en stereotyp opremsning af de gældende anbefalinger, hvad enten du møder mig til et foredrag, kursus eller en individuel vejledning.